Laagdikte meetinstrumenten

Afbeelding voor Overzichtsvideo coatingdikte-instrumenten
DeFelsko laagdiktemeters

Coatingdikte, verfdikte of droge laagdikte (DFT) is een belangrijke variabele die een rol speelt bij productkwaliteit, procesbeheersing en kostenbeheersing. De laagdikte kan worden gemeten door het beste meetinstrument voor de specifieke toepassing te kiezen.

Waarom de meting van de droge filmdikte belangrijk is

De droge laagdikte (DFT) of dikte van de coating is waarschijnlijk de belangrijkste meting bij het aanbrengen en inspecteren van beschermende coatings. Coatings zijn ontworpen om hun beoogde functie te vervullen wanneer ze worden aangebracht binnen het door de fabrikant gespecificeerde DFT-bereik. Een juiste verfdikte garandeert optimale productprestaties. Zelfs de meest elementaire specificatie vereist dat de DFT wordt gemeten.

De maatstaf voor kwaliteit

Het regelmatig meten van de laagdikte helpt de materiaalkosten te beheersen, de applicatie-efficiëntie te beheren, de afwerkkwaliteit te handhaven en de naleving van de contractspecificaties te garanderen. Verffabrikanten bevelen doelbereiken aan om optimale prestatiekenmerken te bereiken en klanten verwachten dat aan deze parameters wordt voldaan.

Zie hieronder voor meer informatie over coatingdiktemeting en verfmilometers.

Alle metalen
Productfoto van de PosiTector 6000, laagdiktemeter voor alle metalen substraten met bekabelde sonde

Digitale laagdiktemeters voor ALLE metalen substraten

PosiTector 6000

De robuuste, volledig elektronische PosiTector 6000 coatingdiktemeter gebruikt magnetische en wervelstroomprincipes om de coatingdikte op zowel ferro- als non-ferrometalen nauwkeurig en snel te meten.

Voldoet aan ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, ASTM B244/B499/D1186/D1400/D7091/E376/G12, BS3900-C5, SSPC-PA2, US Navy NAVSEA PPI 63101-000, US Navy NAVSEA 009-32, AS 2331.1.4, AS3894.3-B en andere.

Niet-metalen
Productfoto van de PosiTector 200, laagdiktemeter voor niet-metalen substraten

Ultrasone verfdiktemeters voor niet-metalen substraten

PosiTector 200

De PosiTector 200 ultrasone coatingdiktemeter meet niet-destructief een grote verscheidenheid aan toepassingen met behulp van bewezen ultrasone technologie. Meet de dikte van verf en coating op hout, beton, plastic en meer. Advanced modellen meten tot 3 lagen met afbeeldingen.

Voldoet aan ASTM D6132 en ISO 2808.

Niet uitgehard poeder
Productfoto van de PosiTest PCcontactloze niet-uitgeharde poederdiktemeter

Contactloze niet-uitgeharde poeder dikte meter

PosiTest PC

De PosiTest PC Powder Checker meet betaalbaar niet-uitgeharde poedercoatings met behulp van contactloze ultrasone technologie om een uitgeharde dikte te voorspellen.

Voldoet aan ASTM D7378.

Alle metalen
Productfoto van de PosiTest DFT, voordelige laagdiktemeter voor alle metalen substraten

Economische dieptemeter voor ALLE metalen substraten

PosiTest DFT

De PosiTest DFT Dry Film Thickness Gage meet verf en andere coatings op metalen substraten. Het is de economische keuze die de compromisloze kwaliteit van DeFelsko coatingdikte- en inspectie-instrumenten behoudt.

Voldoet aan ISO 2178/2360/2808, ISO 19840, ASTM B244/B499/D7091/E376, BS3900-C5, SSPC-PA2 en andere.

Alleen staal
Productfoto van de PosiTest, mechanische magnetische laagdiktemeter voor niet-magnetische coatings op staal

Magnetische verfmeter voor niet-magnetische coatings op staal

PosiTest

PosiTest magnetische trekdiktemeter (banaanmeter) voor de niet-destructieve meting van niet-magnetische coatings (verf, email, galvaniseren, metaliseren, plating, enz.) op staal.

Voldoet aan ASTM D7091/B499, ISO 2808 en andere.

Alleen staal
Productfoto van de PosiPen, pen-type magnetische coatingdiktemeter voor staal

Pen-type magnetische pull-off verfdikte meter

PosiPen

PosiPen heeft een zeer kleine, unieke magneet die met uiterste precisie geplaatst kan worden op extreem kleine onderdelen en op pieken en dalen. Ideaal voor het meten van niet-magnetische coatings zoals verf, email, plating en thermisch verzinken op staal.

Voldoet aan ASTM D7091/B499, ISO 2808 en andere.

Niet uitgehard poeder
Productfoto van de DeFelsko Powder Comb voor ongeharde poederdikte op alle ondergronden

Niet uitgeharde poederdikte op alle substraten

Poederkam

Controleer de poederdikte met de DeFelsko Powder Comb vóór uitharding om ervoor te zorgen dat de laagdikte de eerste keer correct wordt uitgehard. Vermijd strippen en opnieuw coaten, wat problemen kan veroorzaken met de hechting en de integriteit van de coating.

Niet-uitgeharde verf
Productfoto van de DeFelsko Powder Comb voor ongeharde poederdikte op alle ondergronden

Onuitgeharde verfdikte op alle ondergronden

Laagdiktemeters voor natte film

Getande natte laagdiktemeters meten snel en nauwkeurig de dikte van verf, email en andere natte lagen.

Voldoet aan ISO 2808, ASTM D4414, AS/NZS 1580.107.3, JIS K 5600-1-7, NF T30-125, US NAVY NSI 009-32 en andere.

Werkingsprincipes van verfdiktemeters

Welke soorten verfdiktemeters zijn er?

DeFelsko biedt een verscheidenheid aan verfmeters en sondes voor een groot aantal toepassingen, waaronder het meten van verf en coatings op metalen en niet-metalen (hout, beton, kunststof, composieten), en voor het meten van de dikte van niet-uitgeharde poedercoating.

Bekijk hieronder onze selectie verfdiktemeters.

Verfmeters voor alle metalen substraten

Wat zijn magnetische laagdiktemeters?

Magnetische filmmeters (verfdiktemeters) worden gebruikt om de dikte van een niet-magnetische coating op ferrosubstraten niet-destructief te meten. De meeste coatings op staal en ijzer worden op deze manier gemeten. Magnetische verfdiktemeters gebruiken een van de volgende twee werkingsprincipes: magnetische pull-off of magnetische/elektromagnetische inductie.

Magnetische pull-off (Type 1 - Pull Off Coating Thickness Gages)

Magnetische trekmaten maken gebruik van een permanente magneet, een gekalibreerde veer en een schaalverdeling. De aantrekkingskracht tussen de magneet en het magneetstaal trekt de twee naar elkaar toe.

plus-icon
Meer informatie
Magnetische en elektromagnetische inductie (Type 2 - elektronische laagdiktemeters)

Magnetische inductie-instrumenten gebruiken een permanente magneet als bron van het magnetische veld. Een Hall-effectgenerator of magneto-weerstand wordt gebruikt om de magnetische fluxdichtheid bij een pool van de magneet te meten. Elektromagnetische inductie-instrumenten maken gebruik van een wisselend magnetisch veld. Een zachte, ferromagnetische staaf omwonden met een spoel van fijn draad wordt gebruikt om een magnetisch veld te produceren. Een tweede draadspoel wordt gebruikt om veranderingen in de magnetische flux te detecteren.

Deze elektronische instrumenten meten de verandering in de magnetische fluxdichtheid aan het oppervlak van een magnetische sonde wanneer deze een stalen oppervlak nadert. De grootte van de fluxdichtheid aan het sondeoppervlak is direct gerelateerd aan de afstand tot het stalen substraat. Door de fluxdichtheid te meten kan de verfdikte worden bepaald.

plus-icon
Meer informatie

Wat zijn wervelstroom laagdiktemeters? (Type 2 - elektronische laagdiktemeters)

Wervelstroomtechnieken worden gebruikt om de dikte van niet-geleidende coatings op non-ferro metalen substraten niet-destructief te meten. Een spoel van fijn draad die een hoogfrequente wisselstroom geleidt (meer dan 1 MHz) wordt gebruikt om een wisselend magnetisch veld op te wekken aan de oppervlakte van de sonde van het instrument. Wanneer de sonde in de buurt van een geleidend oppervlak wordt gebracht, zal het wisselend magnetisch veld wervelstromen op het oppervlak veroorzaken. De eigenschappen van het substraat en de afstand van de sonde tot het substraat (de dikte) beïnvloeden de grootte van de wervelstromen. De wervelstromen creëren hun eigen tegengesteld elektromagnetisch veld dat kan worden waargenomen door de opwindspoel of een tweede, aangrenzende spoel.

Voor instructiehandleidingen, toepassingsadviezen en technische artikelen voor laagdiktemeters voor alle metalen substraten vindt u de volgende links:

Laagdiktetesters voor niet-metalen substraten

Productfoto van de PosiTector 200, laagdiktemeter voor niet-metalen substratenPosiTector 200

Hoe meet je de laagdikte op niet-metalen?

De ultrasone pulse-echo techniek wordt gebruikt om de dikte van verf en andere coatings op niet-metalen substraten(kunststof, hout, beton en composietmaterialen) te meten zonder de coating te beschadigen.

Ultrasone laagdiktemeters (bijv. PosiTector 200) zenden een hoogfrequente geluidspuls uit die via een koppelgel in de coating dringt en weerkaatst vanaf ELK oppervlak met een andere dichtheid. Verfdiktemetingen worden verkregen door de tijd te meten die het ultrasone signaal nodig heeft om zich van de sonde naar het grensvlak tussen coating en substraat en terug te verplaatsen. De reistijd wordt gedeeld door twee en vermenigvuldigd met de geluidssnelheid in de coating om de dikte van de coating te verkrijgen.

Afbeelding - De PosiTector 200 interpreteert de grootste "echo" binnen het geselecteerde bereik als de coating/coating of coating/substraat echo.
De PosiTector 200 interpreteert de grootste "echo" binnen het geselecteerde bereik als de coating/coating of coating/substraat echo.

Voor meer informatie over de PosiTector 200 en verfdiktemeting op niet-metalen ondergronden:

Laagdiktemeter voor niet-uitgeharde poedercoatingdikte

Productfoto van de PosiTest PCcontactloze niet-uitgeharde poederdiktemeterPosiTest PC Powder Checker - Contactloze niet-uitgeharde poeder dikte meter

Hoe meet u de dikte van poedercoating voor en na uitharding?

De dikte van het poeder kan worden gemeten voor en na uitharding. Het type substraat, het diktebereik, de vorm van het onderdeel en de economische aspecten bepalen welke methode het beste kan worden toegepast.

Voor niet-uitgeharde poeders kan de hoogte worden gemeten met DeFelsko poederkammen. Deze techniek is destructief en het kan nodig zijn het onderdeel opnieuw te coaten. Coatingpoeders nemen in het algemeen in dikte af tijdens het uithardingsproces, zodat bij deze procedures een reductiefactor moet worden bepaald om de uitgeharde laagdikte te voorspellen.

Contactloze ultrasone instrumenten, zoals de PosiTest PC Powder Checker, meten ook niet-uitgehard poeder, maar doen dat zonder het oppervlak aan te raken. In plaats van de poederhoogte te meten, geven ze automatisch een voorspeld resultaat voor de uitgeharde dikte weer. Nauwkeurige meting op het moment van aanbrengen: elimineert overmatig gebruik, verbetert de kwaliteit, controleert de set-up, vermindert herbewerking en afval - bespaart geld.

Voor metingen na uitharding zijn er verschillende draagbare verfmeters beschikbaar. Deze niet-destructieve instrumenten maken gebruik van magnetische, wervelstroom- of ultrasone principes, afhankelijk van de ondergrond.

Voor meer informatie over de PosiTest PC Powder Checker en poedercoatingdiktemeting:

uparrow-iconp0chonk