Milieu

Afbeelding voor Overzichtsvideo coatingdikte-instrumenten
PosiTector DPM Dauwpuntmeter
Overzichtsvideo

De omgevingsomstandigheden tijdens de voorbehandeling en het aanbrengen van een coatingsysteem zijn belangrijke factoren die de prestaties op lange termijn van coatings op staalconstructies beïnvloeden. Dauwpuntmeters kunnen worden gebruikt om de omgevingsomstandigheden voor, tijdens en na het schilderen te controleren. Een elektronische dauwpuntmeter is ideaal voor oppervlaktevoorbereiding zoals vereist door ISO 8502-4 en bepaalt de kans op dauwvorming op structuren die worden geverfd.

DeFelsko biedt drie soorten meters om omgevingscondities te meten: dauwpuntmeters, windsnelheidssensoren en infraroodthermometers.

Voldoet aan ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7, US Navy NSI 009-32 en Navy NAVSEA 009-32.

Productfoto van de PosiTector 6000, laagdiktemeter voor alle metalen substraten met bekabelde sonde

Digitale dauwpuntmeters

PosiTector DPM Dauwpuntmeter

Afhankelijk van het gekozen model meten en registreren PosiTector DPM dauwpuntmeters klimatologische omstandigheden zoals: relatieve vochtigheid (%RH), luchttemperatuur, oppervlaktetemperatuur, dauwpunttemperatuur, het verschil tussen oppervlakte- en dauwpunttemperatuur (Delta), windsnelheid en natteboltemperatuur.

Beschikbare opties:

  • Integrale sonde met direct contact oppervlakte temperatuursensor
  • Integrale sonde met infrarood sensor voor oppervlaktetemperatuur
  • Integrale sonde met K-type bekabelde oppervlaktetemperatuursensor
  • Integrale sonde met windsnelheidssensor
  • Bedrade sonde met 1/2" NPT schroefdraad (voor perslucht)

Voldoet aan ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7, US Navy NSI 009-32, en Navy NAVSEA 009-32.

Productfoto van de PosiTector 200, laagdiktemeter voor niet-metalen substraten

Autonome dauwpuntmeters

PosiTector DPM L Dauwpuntmeter Logger

De PosiTector DPM L dauwpuntmeter logger wordt bevestigd aan staalconstructies om onafhankelijk omgevingsparameters te meten en op te slaan voor maximaal 200 dagen. Opgeslagen metingen kunnen worden gedownload met behulp van een PosiTector Advanced gage body of Apple/Android smart device.

Voldoet aan ISO 8502-4, BS 7079-B4, ASTM D3276, IMO PSPC, SSPC-PA7 en US Navy NSI009-32.

Productfoto van de PosiTest PCcontactloze niet-uitgeharde poederdiktemeter

Contactloze infrarood oppervlakte temperatuurmeter

PosiTector IRT Infrarood thermometer

De PosiTector IRT contactloze infraroodthermometer meet oppervlaktetemperaturen op plaatsen waar conventionele sensoren niet werken, zoals moeilijk bereikbare plaatsen, bewegende delen, pas gespoten poedercoating en voorwerpen waarvan de temperatuur boven het bereik van direct-contactsensoren ligt.

Werkingsprincipes

Wat is een dauwpuntmeter?

Een dauwpuntmeter meet en registreert klimatologische omstandigheden zoals: relatieve vochtigheid (%RH), luchttemperatuur, oppervlaktetemperatuur, dauwpunttemperatuur, het verschil tussen oppervlakte- en dauwpunttemperatuur (Delta), en natteboltemperaturen.

Waarom worden dauwpuntmeters gebruikt om omgevingscondities te meten?

Met draagbare dauwpuntmeters worden de omgevingsomstandigheden gecontroleerd en geregistreerd tijdens de voorbereiding van het oppervlak, de toepassing en de uitharding van verven en coatings. Zo kunnen schilders en coatingspecialisten bepalen wanneer aan de optimale omgevingsvoorwaarden is voldaan - wat de kans op kostbare herbewerkingen en voortijdig falen van de coating of verfsystemen aanzienlijk verkleint.

Lees"Buitenklimaat meten" voor meer informatie.

Hoe wordt de relatieve vochtigheid (%RH) gemeten?

De relatieve vochtigheid is de hoeveelheid vocht in de lucht, uitgedrukt als percentage van het totale volume. Een hoge relatieve vochtigheid kan de verdampingssnelheid van oplosmiddelen vertragen.

Traditioneel werd de relatieve vochtigheid (RH) berekend aan de hand van de natte en drogeboltemperatuurmetingen van een sling psychrometer (wervelende hygrometer). Sling psychrometers bestaan uit twee thermometers, de droge en de natte bol, waarbij de laatste bedekt is met een natte sok (lont) die verzadigd is met water. Slingerpsychrometers worden 90 seconden lang snel rondgezwierd, zodat het vloeibare water verdampt en de natte bol lager aangeeft dan de droge bol. Na de juiste tijd worden beide bollen gemeten en worden de resultaten omgezet in vochtigheidsmetingen met behulp van psychometrische tabellen, grafieken of rekenlinialen. Vervolgens worden de resultaten vergeleken met die van een oppervlaktetemperatuurthermometer.

Handige, moderne elektronische dauwpuntmeters hebben vocht- en temperatuurmetingen vereenvoudigd, waardoor complexe opzoektabellen of rekenlinialen niet meer nodig zijn. Multifunctionele dauwpuntmeters kunnen alle relevante omgevingsparameters onmiddellijk en continu aflezen en zijn minder onderhevig aan interpretatie- en meetfouten door de gebruiker, en aan reken- en afrondingsfouten bij het gebruik van naslagtabellen.

De multifunctionele PosiTector DPM dauwpuntmeter is ideaal voor continue meting van luchttemperatuur, oppervlaktetemperatuur en procentuele relatieve vochtigheid.

Hoe wordt het dauwpunt gemeten?

Het dauwpunt is de temperatuur waarbij zich vocht begint te vormen op een oppervlak. Het dauwpunt is een functie van de luchttemperatuur en de relatieve vochtigheid en wordt omschreven als de temperatuur tot welke een volume lucht moet worden afgekoeld om verzadiging te bereiken.

Onontdekte condensatie op pas gestraald staal kan leiden tot vliegroest en vroegtijdige mislukking van de coating als er een dunne, onzichtbare vochtfilm tussen de coating en het substraat zit. Voor een optimale prestatie van het coatingsysteem bevelen ISO 8502-4 en SSPC richtlijnen aan dat de oppervlaktetemperatuur minimaal 5°F of 3°C boven het dauwpunt moet liggen tijdens de 3 kritische fasen van het schilderen - voorbereiding van het oppervlak, aanbrengen van de coating en de uithardingscyclus.

Traditioneel werd het dauwpunt berekend met behulp van een sling psychrometer en complexe opzoektabellen of psychometrische rekenmachines. Sling psychrometers zijn beperkt omdat zij onderhevig zijn aan interpolatiefouten, niet kunnen worden gebruikt voor continue bewaking en geen geheugen hebben.

Gekoelde spiegelhygrometers meten het dauwpunt met behulp van een gekoelde spiegel, een lichtstraal en een lichtdetector. Als de lucht wordt afgekoeld, vormt zich dauw op de spiegel, waardoor het licht wordt geblokkeerd en wordt aangegeven dat de lucht het dauwpunt heeft bereikt. Hoewel deze techniek goed werkte in een laboratoriumomgeving, was zij minder doeltreffend voor de staalconstructieverfindustrie wegens de omvang, de kwetsbaarheid en de kosten ervan.

Moderne dauwpuntmeters zoals de PosiTector DPM kunnen onmiddellijk het dauwpunt berekenen door de oppervlaktetemperatuur en de relatieve vochtigheid te meten met behulp van precisietemperatuur- en vochtigheidssensoren. Sommige meters berekenen alleen het dauwpunt, maar de meer praktische instrumenten bevatten een oppervlaktetemperatuursonde. Met de oppervlaktetemperatuursensoren kunnen de gebruikers de belangrijke deltawaarde - het verschil tussen de oppervlakte- en de dauwpunttemperatuur - berekenen en weergeven.

Wat zijn de beschikbare modellen dauwpuntmeters?

Kies uit 5 PosiTector DPM sonde modellen of 1 autonome PosiTector DPM Logger.

Kaart
Beeld van PosiTector DPMAfbeelding van PosiTector DPM IRAfbeelding van PosiTector DPM SAfbeelding van PosiTector DPM AAfbeelding van PosiTector DPM DEen beeld van 2 PosiTector DPM L sondes

Sonde Beschrijving

Integrale sonde met direct contact oppervlakte temperatuursensor

Integrale sonde met infrarood sensor voor oppervlaktetemperatuur

Integrale sonde met K-type bekabelde oppervlaktetemperatuursensor

Integrale sonde met windsnelheidssensor

Bedrade sonde met 1/2" NPT schroefdraad

Integrale sonde met direct contact oppervlakte temperatuursensor

Temperatuur van het oppervlak
-
-
-
-
-
Luchttemperatuur
-
-
-
-
-
-
Natte temperatuur*
-
-
-
-
-
-
Relatieve vochtigheid
-
-
-
-
-
-
Dauwpunt temperatuur
-
-
-
-
-
-
Oppervlaktetemperatuur min dauwpunttemperatuur
-
-
-
-
-
Windsnelheid
-
*De natteboltemperatuur wordt alleen op de PosiTector Advanced (3) modellen weergegeven/geregistreerd.

Welke dauwpuntmeter is geschikt voor mijn toepassing?

Er zijn vier belangrijke beslissingen bij de keuze van een dauwpuntmeter:

Eerst moet worden bepaald welke omgevingsparameters moeten worden bewaakt. In het algemeen kunnen de oppervlakte-, lucht- en natteboltemperatuur, de relatieve vochtigheid en de dauwpunttemperatuur worden gemeten of berekend. Sommige dauwpuntmeters, zoals de PosiTector DPM kunnen Delta ook berekenen. Het meten van de oppervlaktetemperatuur is van cruciaal belang, omdat het de temperatuur van de ondergrond is die bepaalt of er al dan niet vocht op het oppervlak wordt gevormd. Oppervlakte- en omgevingstemperaturen kunnen sterk variëren door factoren als directe zon, schaduw en zelfs de vorm en massa van de constructie.

Ten tweede, als er een oppervlak of onderdeel is dat moet worden bewaakt, bedenk dan hoe gemakkelijk dat oppervlak toegankelijk zal zijn. Zal het te heet zijn voor conventionele oppervlaktetemperatuursensoren? Buiten bereik? Dauwpuntmeters uitgerust met een infrarood oppervlaktetemperatuursensor, zoals de PosiTector DPM IR, kunnen deze meting uitvoeren en toch andere parameters meten en berekenen.

Ten derde, moeten de omgevingscondities over een bepaalde periode worden bewaakt of zijn momentane metingen voldoende? Alle PosiTector DPM modellen meten onmiddellijk en hebben ook een Auto Log modus voor continue metingen. Advanced modellen hebben een verbeterde Auto Log modus die het instrument uitschakelt tussen de metingen door voor een batterijlevensduur tot 8 maanden. De PosiTector DPM L is speciaal ontworpen voor autonome bewaking en heeft een batterijlevensduur tot 200 dagen in een kleine behuizing.

Ten slotte, zijn er geheugen- en/of rapportage-eisen? Alle PosiTector DPM Standard modellen kunnen tot 2.500 datasets opslaan. Alle PosiTector DPM Advanced modellen kunnen tot 250.000 datasets of 1.000 batches opslaan. De PosiTector DPM L dauwpuntmeterlogger kan tot 10.000 datasets (60.000 metingen) opslaan. Softwareoplossingen zijn beschikbaar voor het bekijken, analyseren en rapporteren van gegevens.

Welke omgevingsparameters worden gemeten met dauwpuntmeters?

Afhankelijk van het gekozen PosiTector DPM model kan een dataset bestaan uit vijf of meer van de onderstaande milieuparameters.

Standard modellen kunnen 2.500 datasets opslaan. De modellen
Advanced kunnen tot 250.000 datasets opslaan.
De PosiTector DPM L kan tot 10.000 datasets opslaan.

Dataset*
Maatregelen
Berekent

RH - Relatieve Vochtigheid: de hoeveelheid vocht in de lucht uitgedrukt als percentage van het totale volume.

Ta - Luchttemperatuur: de temperatuur van de lucht

Ts - Oppervlaktetemperatuur: de temperatuur van een oppervlak

V - Windsnelheid: de snelheid waarmee de lucht beweegt ( alleenPosiTector DPM A)

Td - dauwpunttemperatuur: de temperatuur waarbij zich vocht begint te vormen op een oppervlak

Ts-Td -Delta: het verschil tussen oppervlakte- en dauwpunttemperatuur

Tw - Natte Bol Temperatuur

Lees voor meer informatie over omgevingsparameters ons artikel"Meten van omgevingscondities".

*afhankelijk van het model

FAQ's

Wanneer is het veilig om te schilderen?

Het verschil tussen de oppervlaktetemperatuur en de dauwpunttemperatuur is de meest kritische, bepalende factor voor de prestaties op lange termijn van coatings en bekledingen op staalconstructies.

Documenten zoals ASTM D3276 en de internationale standard ISO 8502-4 stellen dat de oppervlaktetemperatuur minimaal 5°F (3°C) boven de dauwpunttemperatuur moet liggen tijdens de kritieke 3 fasen van coating: voorbereiding, aanbrengen en uitharding. Deze minimale afstand helpt ook de oppervlaktetemperatuur te verlagen wanneer oplosmiddelen verdampen of wanneer koude coatingmaterialen worden aangebracht.

Indien de dauwpunttemperatuur lager is dan deze minimale scheiding, of zelfs indien zij dicht bij elkaar liggen, kan het risico van vochtvorming op het staaloppervlak onaanvaardbaar hoog zijn en leiden tot het falen van de coating.

Waarom is het belangrijk om het dauwpunt in perslucht te meten?

Wanneer lucht wordt samengeperst, worden de gassen (zuurstof, stikstof, enz.) dichter. Daardoor kan de vloeibare waterdamp in die lucht gemakkelijk verzadiging bereiken, vooral in warmere omgevingen zoals fabrieken.

Sommige industrieën controleren persluchtsystemen op vocht en dauwpunttemperaturen omdat vocht een negatief effect kan hebben op de hechting, kleur en glans van coatings die met perslucht worden aangebracht. Natte perslucht kan schade veroorzaken aan onderdelen waardoor roest en corrosie kunnen ontstaan. De meeste problemen kunnen worden voorkomen door eenvoudigweg de dauwpunttemperaturen in persluchtsystemen te controleren.

uparrow-iconp0chonk