Problemen oplossen

Voordat je terugkomt voor onderhoud...
 1. Plaats nieuwe batterijen in de juiste richting, zoals aangegeven in het batterijvak.
 2. Onderzoek de sensor op vuil of schade.
 3. Voer een harde reset uit.
 4. Als het probleem niet is opgelost, werk dan uw PosiTector meetinstrument bij en probeer opnieuw te meten.

BELANGRIJK: Als u de meter moet terugsturen voor onderhoud, beschrijf dan het probleem volledig en voeg eventuele meetresultaten bij. Zorg ervoor dat u ook de sonde, uw bedrijfsnaam, bedrijfscontactpersoon, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres vermeldt. Zie de pagina Service & Ondersteuning voor meer informatie.

 1. Plaats nieuwe of pas opgeladen batterijen in de juiste richting, zoals aangegeven in het batterijvak.
 2. Controleer de sondepunt op vuil of schade.
 3. Voer een harde reset en een nul uit.
 4. Plaats een plastic plaatje op een hard oppervlak (bijv. glas) en probeer een meting te doen.

BELANGRIJK: Als u de meter moet terugsturen voor onderhoud, beschrijf dan het probleem volledig en voeg eventuele meetresultaten bij. Zorg ervoor dat u ook de sonde, uw bedrijfsnaam, bedrijfscontactpersoon, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres vermeldt. Zie de pagina Service & Ondersteuning voor meer informatie.

 1. Plaats nieuwe of pas opgeladen batterijen in de juiste richting, zoals aangegeven in het batterijvak.
 2. Controleer de sondepunt op vuil of schade.
 3. Voer een harde reset uit.
 4. Plaats de metalen vulplaat over de glasplaat en probeer een meting te doen.

BELANGRIJK: Als u de meter moet terugsturen voor onderhoud, beschrijf dan het probleem volledig en voeg eventuele meetresultaten bij. Zorg ervoor dat u ook de sonde, uw bedrijfsnaam, bedrijfscontactpersoon, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres vermeldt. Zie de pagina Service & Ondersteuning voor meer informatie.

 1. Plaats nieuwe of pas opgeladen batterijen in de juiste richting, zoals aangegeven in het batterijvak.
 2. Reinig de meetpunten met de reinigingskaart.
 3. Voer een harde reset uit.
 4. Controleer de nauwkeurigheid en de werking.
 5. Als het probleem niet is opgelost, werk dan uw PosiTector meetinstrument bij en probeer opnieuw te meten.

BELANGRIJK: Als u de meter moet terugsturen voor onderhoud, beschrijf dan het probleem volledig en voeg eventuele meetresultaten bij. Zorg ervoor dat u ook de sonde, uw bedrijfsnaam, bedrijfscontactpersoon, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres vermeldt. Zie de pagina Service & Ondersteuning voor meer informatie.

 1. Plaats nieuwe batterijen in de juiste richting, zoals aangegeven in het batterijvak.
 2. Controleer de oppervlaktetemperatuursensor op vuil of schade.
 3. Als de vochtigheidssensor traag reageert of onregelmatig afleest, reconditioneer de sensor dan door de sonde uit de behuizing van de meter te halen en hem een nacht in een vochtige doek te wikkelen.
 4. Voer een harde reset uit.
 5. Als het probleem niet is opgelost, werk dan uw PosiTector meetinstrument bij en probeer opnieuw te meten.

BELANGRIJK: Als u de meter moet terugsturen voor onderhoud, beschrijf dan het probleem volledig en voeg eventuele meetresultaten bij. Zorg ervoor dat u ook de sonde, uw bedrijfsnaam, bedrijfscontactpersoon, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres vermeldt. Zie de pagina Service & Ondersteuning voor meer informatie.

De meeste PosiTector DPM L-condities kunnen worden gecorrigeerd door een nieuwe CR2032 knoopcelbatterij te plaatsen. Zo niet, bezoek dan onze pagina Service & Ondersteuning voor informatie over het opsturen van uw meter voor een gratis evaluatie. Zie: www.defelsko.com/service

De PosiTector DPM L sonde verschijnt niet in de PosiTector App of in de PosiTector Advanced Gage Body nadat de batterij is geplaatst.

Controleer de batterij in de sonde en vervang deze indien nodig. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar in de kap van de PosiTector DPM L in de 'ON' positie staat. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op het slimme apparaat dat de PosiTector App of Bluetooth Smart binnen de PosiTector body gebruikt.

OPMERKING: Alleen sondes binnen 10 m (30 ft) zijn zichtbaar.

Wanneer de oppervlaktetemperatuursonde zich niet op een oppervlak bevindt, blijken de luchttemperatuur (Ta) en de oppervlaktetemperatuur (Ts) verschillend te zijn.

Onder normale omstandigheden met de oppervlaktesonde in lucht moeten Ta en Ts binnen de gecombineerde tolerantie van elke sensor liggen (gewoonlijk 1°C/2° F). Het verschil kan groter zijn als de oppervlaktesonde onlangs in contact is geweest met oppervlakken met een andere temperatuur dan lucht.

De RV waarde stabiliseert zich langzaam.

Als de sonde gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan een zeer lage vochtigheid en vervolgens in een omgeving met een hoge vochtigheid wordt geplaatst, kan het lijken alsof de weergegeven relatieve vochtigheid (RH) traag reageert. Laat de sonde 30 minuten stabiliseren bij een verandering van de RV van meer dan 50%. Het kan langer duren als de sonde een aantal maanden in een lage RV is geplaatst. Om de reactietijd te verhogen, wikkel de sensor 's nachts in een vochtige doek om de RV-sensor te reviseren.

De oppervlaktetemperatuur is veel hoger dan verwacht.

De sondetip kan vuil of beschadigd zijn. Probeer voorzichtig vuil of overspray van de sensor te verwijderen. Als Ts hoog blijft aangeven, stuur de sonde dan terug voor reparatie.

De waarde van de oppervlaktetemperatuur komt niet overeen met de verwachte oppervlaktetemperatuur of de oppervlaktetemperatuursonde reageert traag.

In sommige gevallen is het te meten oppervlak zeer ruw en is een goede thermische verbinding van de sondetip met het oppervlak niet mogelijk. Plaats indien mogelijk een kleine waterdruppel op het oppervlak en plaats vervolgens de sondepunt in de waterdruppel. Op deze manier kunnen snelle en nauwkeurige resultaten worden verkregen.
Terugkeren voor dienst

Voor problemen met de PosiTector DPM L sondes:

 1. Plaats de nieuwe batterijen in de juiste richting met de positieve kant naar boven.
 2. Onderzoek de sensor op vuil of schade.
 3. Probeer opnieuw te meten.

Voor problemen met de PosiTector Advanced Gage Body:

 1. Voer als volgt een harde reset* uit:
  A) Schakel de Gage uit en wacht 5 seconden.
  B) Houd tegelijkertijd de (+) en middelste knop ingedrukt totdat het Reset-symbool verschijnt.
 2. Update uw PosiTector meetinstrument en probeer opnieuw te meten.

*Dit brengt de meter terug naar een bekende, "uit-de-doos" toestand. Alle metingen in het geheugen worden gewist.

Als deze stappen het probleem niet oplossen, bezoek dan onze pagina Service en ondersteuning voor informatie over het opsturen van uw Gage naar ons voor een gratis evaluatie. Zie www.defelsko.com/service

Voor problemen gerelateerd aan de PosiTector App, raadpleeg het Help bestand op www.defelsko.com/app-help.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

 1. Plaats nieuwe of pas opgeladen batterijen in de juiste richting, zoals aangegeven in het batterijvak.
 2. Onderzoek de sonde op schade. Gebruik het meegeleverde reinigingsgereedschap om vuil of puin van de testcel te verwijderen.
 3. Voer een harde reset uit.
 4. Als het probleem niet is opgelost, werk dan uw PosiTector meetinstrument bij en probeer opnieuw te meten.

BELANGRIJK: Als u de meter moet terugsturen voor onderhoud, beschrijf dan het probleem volledig en voeg eventuele meetresultaten bij. Zorg ervoor dat u ook de sonde, uw bedrijfsnaam, bedrijfscontactpersoon, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres vermeldt. Zie de pagina Service & Ondersteuning voor meer informatie.

Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Onderhoud moet worden uitgevoerd door DeFelsko Corporation.

BELANGRIJK: Als u de meter moet terugsturen voor onderhoud, beschrijf dan het probleem volledig en voeg eventuele meetresultaten bij. Zorg ervoor dat u ook de sonde, uw bedrijfsnaam, bedrijfscontactpersoon, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres vermeldt. Zie de pagina Service & Ondersteuning voor meer informatie.

 1. Plaats nieuwe of pas opgeladen batterijen in de juiste richting, zoals aangegeven in het batterijvak.
 2. Controleer de sondepunt op vuil of schade.
 3. Voer een harde reset en een nul uit.
 4. Als het probleem niet is opgelost, werk dan uw PosiTector meetinstrument bij en probeer opnieuw te meten.

BELANGRIJK: Als u de meter moet terugsturen voor onderhoud, beschrijf dan het probleem volledig en voeg eventuele meetresultaten bij. Zorg ervoor dat u ook de sonde, uw bedrijfsnaam, bedrijfscontactpersoon, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres vermeldt. Zie de pagina Service & Ondersteuning voor meer informatie.

 1. Plaats nieuwe of pas opgeladen batterijen in de juiste richting, zoals aangegeven in het batterijvak.
 2. Controleer de inspringerpunt en de naaivoet op vuil of schade.
 3. Voer een harde reset uit.
 4. Probeer een meting uit op het meegeleverde testblok.
 5. Als het probleem niet is opgelost, werk dan uw PosiTector meetinstrument bij en probeer opnieuw te meten.

BELANGRIJK: Als u de meter moet terugsturen voor onderhoud, beschrijf dan het probleem volledig en voeg eventuele meetresultaten bij. Zorg ervoor dat u ook de sonde, uw bedrijfsnaam, bedrijfscontactpersoon, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres vermeldt. Zie de pagina Service & Ondersteuning voor meer informatie.

 1. Plaats nieuwe of pas opgeladen batterijen in de juiste richting, zoals aangegeven in het batterijvak.
 2. Controleer de punt van de inspringer en de voet van de inspringer op vuil of beschadiging.
 3. Voer een harde reset uit.
 4. Probeer een meting uit op de meegeleverde testschijf.
 5. Als het probleem niet is opgelost, werk dan uw PosiTector meetinstrument bij en probeer opnieuw te meten.

BELANGRIJK: Als u de meter moet terugsturen voor onderhoud, beschrijf dan het probleem volledig en voeg eventuele meetresultaten bij. Zorg ervoor dat u ook de sonde, uw bedrijfsnaam, bedrijfscontactpersoon, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres vermeldt. Zie de pagina Service & Ondersteuning voor meer informatie.

 1. Plaats nieuwe of volledig opgeladen batterijen in de juiste richting.
 2. Controleer alle draden, stekkers en connectors op beschadigingen.
 3. Zorg ervoor dat het testsponsje goed bevochtigd is.
 4. Probeer opnieuw te meten.

BELANGRIJK: Als u de meter moet terugsturen voor onderhoud, beschrijf dan het probleem volledig en voeg eventuele meetresultaten bij. Zorg ervoor dat u ook de sonde, uw bedrijfsnaam, bedrijfscontactpersoon, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres vermeldt. Zie de pagina Service & Ondersteuning voor meer informatie.

PosiTest HHD zal geen vakanties detecteren...

 • Controleer de elektrodeverbindingen: Controleer alle verbindingen terwijl de detector UIT staat. Controleer of de verlengstang volledig in de loop van de detector zit. PosiTest HHD en de vergrendeling is ingeschakeld.
 • Aardverbindingen controleren: Terwijl de detector UIT staat, verwijdert u de massakabel en plaatst u deze volledig terug door hem 180° met de klok mee te draaien tot hij vastzit. Controleer of het andere uiteinde schoon is en goed is aangesloten op het substraat van het te inspecteren coatingsysteem.
 • Controleer de testspanning: Als de testspanning te laag is, zal de PosiTest HHD zal geen vakantie vinden.
 • Verlaag de rijsnelheid: De aanbevolen rijsnelheid van de PosiTest HHD is maximaal 0,3 m/seconde. Aangezien de PosiTest HHD werkt met een pulsherhalingssnelheid van 30 pulsen per seconde, is het mogelijk om vakanties te missen als de rijsnelheid het aanbevolen maximum overschrijdt.

PosiTest HHD gaat UIT tijdens gebruik...

 • Controleer de batterij: Een lege of defecte batterij zal niet in staat zijn om het vermogen dat nodig is om de PosiTest HHD. Laad de batterij op of vervang deze. Om te bepalen of de batterij defect is, zie Opladen van de batterij (blz. 12 van de handleiding).

Bij het genereren van hoge spanning, is het PosiTest HHD is het display lager dan de testspanning...

 • De PosiTest HHD geïntegreerde jeep-/kruismeter geeft ALTIJD de werkelijk opgewekte spanning weer. Hoewel de PosiTest HHD de uitgangsspanning regelt om overeen te komen met de testspanning, zijn er omstandigheden waarin het niet mogelijk is de testspanning te genereren. Bijvoorbeeld, overbelasting van de elektrode door de spanning hoger in te stellen dan aanbevolen voor het te inspecteren coatingsysteem kan resulteren in een gegenereerde spanning die lager is dan de testspanning. Het verkleinen van de borstel of de elektrode zal ook de belasting verminderen.

BELANGRIJK: Als u de detector moet terugsturen voor onderhoud, moet u het serviceformulier op onze pagina Service en ondersteuning invullen en bij de detector voegen. Zorg ervoor dat u ook de sonde, uw bedrijfsnaam, bedrijfscontactpersoon, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres vermeldt.

OPMERKING: Wanneer u de PosiTest HHD voor service of reparatie, mag u GEEN batterijen meenemen.

PosiTest HHD C detecteert geen vakantie...

 • Elektrodeverbindingen controleren: Controleer alle aansluitingen terwijl de detector UIT staat. Controleer of de elektrode volledig in de elektrodekraag van de PosiTest HHD C en dat de duimschroef goed vastzit.
 • Aardverbindingen controleren: Terwijl de detector UIT staat, verwijdert u de massakabel en plaatst u deze volledig terug door hem 180° met de klok mee te draaien tot hij vastzit. Controleer of het andere uiteinde schoon is en goed is aangesloten op het substraat van het te inspecteren coatingsysteem.
 • Controleer de testspanning: Als de testspanning te laag is, wordt de PosiTest HHD C geen vakantie vinden.
 • Verlaag de rijsnelheid: Aanbevolen rijsnelheid van de PosiTest HHD C is maximaal 0,3 m/seconde (1 ft/seconde).

PosiTest HHD C gaat UIT tijdens gebruik...

 • Batterijen controleren: Een bijna lege of defecte batterij kan niet het vermogen leveren dat nodig is om de PosiTest HHD. Laad de batterij op of vervang deze. Raadpleeg Opladen van de batterij (blz. 12 van de handleiding) om vast te stellen of de batterij defect is.

Bij het opwekken van hoogspanning is de weergave PosiTest HHDC lager dan de testspanning...

 • De PosiTest HHD C geïntegreerde voltmeter geeft ALTIJD de werkelijke spanning weer die wordt gegenereerd (±5%). Hoewel de PosiTest HHD C de uitgangsspanning regelt om overeen te komen met de testspanning, zijn er omstandigheden waarin het niet mogelijk is om de testspanning te genereren. Bijvoorbeeld, overbelasting van de elektrode door de spanning hoger in te stellen dan aanbevolen voor het te inspecteren coatingsysteem kan resulteren in een gegenereerde spanning die lager is dan de testspanning. Het verkleinen van de borstel of elektrode verkleint ook de belasting.

BELANGRIJK: Als u de detector moet terugsturen voor onderhoud, moet u het serviceformulier op onze pagina Service en ondersteuning invullen en bij de detector voegen. Zorg ervoor dat u ook de sonde, uw bedrijfsnaam, bedrijfscontactpersoon, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres vermeldt.

OPMERKING: Wanneer u de PosiTest HHD voor service of reparatie, mag u GEEN batterijen meenemen.

 1. Plaats nieuwe of pas opgeladen batterijen in de juiste richting, zoals aangegeven in het batterijvak.
 2. Onderzoek de sonde op vuil of schade. Pluizen of vuil op de lenzen in de sonde moeten worden gereinigd met olievrije perslucht. Steek nooit een doekje of reinigingsvloeistof in de sonde.
 3. Voer een harde reset uit.
 4. Reinig de Calibratie Standard (tegel), plaats de sonde in de bijgeleverde beschermende bodemplaat, en probeer een meting te doen.
 5. Als het probleem niet is opgelost, werk dan uw PosiTector meetinstrument bij en probeer opnieuw te meten.

BELANGRIJK: Als u de meter moet terugsturen voor onderhoud, beschrijf dan het probleem volledig en voeg eventuele meetresultaten bij. Zorg ervoor dat u ook de sonde, uw bedrijfsnaam, bedrijfscontactpersoon, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres vermeldt. Zie de pagina Service & Ondersteuning voor meer informatie.

Voordat u het apparaat PosiTest OTL voor service, voer eerst de volgende handelingen uit:

 1. Plaats nieuwe batterijen in de juiste richting.
 2. Onderzoek elke aangesloten sensor en kabel op vuil of zichtbare schade.
 3. Zorg ervoor dat elke K-type connector niet beschadigd is.

Als deze stappen het probleem niet oplossen en het PosiTest OTL teruggestuurd moet worden voor service, volg dan de instructies op www.defelsko.com/service

Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Onderhoud moet worden uitgevoerd door DeFelsko Corporation.

BELANGRIJK: Als u de meter moet terugsturen voor onderhoud, beschrijf dan het probleem volledig en voeg eventuele meetresultaten bij. Zorg ervoor dat u ook de sonde, uw bedrijfsnaam, bedrijfscontactpersoon, telefoonnummer en faxnummer of e-mailadres vermeldt. Zie de pagina Service & Ondersteuning voor meer informatie.

Kies links een product om de stappen voor probleemoplossing te zien