uparrow-iconp0chonk

Meting van de effecten van erosie en corrosie

Referentieproducten:

DeFelsko produceert een handbediende, niet-destructieve ultrasone diktemeter die ideaal is voor het meten van de effecten van erosie en corrosie op diverse substraten.

Uitdagingen voor metingen

Bij het evalueren van de effecten van erosie en corrosie op een grote verscheidenheid aan substraten, is de primaire doelstelling het niet-destructief meten van de resterende dikte van het substraat. Afhankelijk van de toepassing (d.w.z. de grootte van het te meten oppervlak) kunnen snelle bemonstering en datalogging nodig zijn. 

Bijkomende uitdagingen zijn nauwkeurige metingen op substraten met ruwe of gebogen oppervlakken, zoals tanks en pijpen.

Naast het meten van het substraat kan een middel nodig zijn om de dikte te bepalen van coatings die zijn aangebracht om het substraat te beschermen tegen hantering en omgevingselementen.

Substraatdikte meetoplossingen

De ultrasone PosiTector UTG is ideaal voor niet-destructieve metingen van de dikte van het stalen substraat tussen 1 en 125 mm. Figuur 1 is een toepassingsfoto van het instrument dat de substraatdikte meet van de voorrand van een gereviseerd propellerblad. Door te meten over de kritieke delen van het blad is het mogelijk gebieden te identificeren die aanzienlijke erosie of corrosie hebben ondergaan.

Figuur 1 - Meting van erosie-effecten

De PosiTector UTG heeft verschillende voorgeprogrammeerde geluidssnelheden voor gangbare substraten zoals 1018 staal, roestvrij staal, gietijzer, aluminium en kunststoffen. De gebruiker kan een specifiek substraat selecteren uit het menu van de meter of een eenvoudige aanpassing maken aan een bekende dikte of geluidssnelheid. Om het aantal toepassingen te maximaliseren, heeft de PosiTector UTG een geluidssnelheidsbereik van 0,0492 tot 0,393 mils/µs (1250 tot 10000 m/s).

Wanneer meerdere metingen nodig zijn, kan het instrument in de scanmodus worden gezet, waarmee 20 metingen per seconde kunnen worden verricht terwijl de gekoppelde sonde over het gewenste meetgebied wordt gesleept. Zoals getoond in figuur 2, toont de scanmodus van het instrument het totale aantal metingen alsmede de hoogste en laagste metingen. Dit geeft de gebruiker niet alleen een staalkaart van de dunste en dikste metingen van het substraat, maar de metingen kunnen ook worden opgeslagen en gedownload naar de optionele PosiSoft computersoftware van het instrument.

Alvorens te meten op een ruw oppervlak is het raadzaam alle vreemde deeltjes zoals roest of aanslag te verwijderen. Er kan een royale hoeveelheid couplant worden gebruikt om oppervlakte-effecten te minimaliseren en tegelijkertijd het oppervlak van de transducer te beschermen tegen slijtage bij het slepen over het oppervlak.

De PosiTector UTG geeft de beste resultaten op oppervlakken met een straal groter dan 50mm (2"). Metingen kunnen worden verricht op oppervlakken met een kleinere straal door de sonde zo te richten dat de scheidingslijn op het oppervlak van de sondetransducer loodrecht op de kromming staat (figuur 3). 

Figuur 3 - Oriëntatie van de sonde op kleinere stralen

Oplossingen voor het meten van de droge filmdikte

De PosiTector 6000 series zijn ideaal voor niet-destructieve metingen van de dikte van beschermende coatings op metalen substraten. Voor non-ferrosubstraten zoals aluminium correleren de "N"-series met wervelstromen van een geïnduceerd magnetisch veld naar een coatingdikte. Voor ferrosubstraten, zoals staal, correleren de "F"-series de verandering in magnetische fluxdichtheid aan het oppervlak van een magnetische sonde, wanneer deze in de buurt van het substraat wordt gebracht. Er is een complete serie meters en sondes beschikbaar, elk geoptimaliseerd voor het meten van een bepaalde laagdikte op diverse coating/substraat combinaties.

Gratis consultatie

Voor actuele prijzen of om deze instrumenten te bestellen, kunt u terecht op onze verkooppagina.

 

Achtergrond bij het meten van de effecten van erosie en corrosie

Wat is de toepassing?

Erosie is het proces waarbij een beschermende coating of substraat wordt afgesleten door wrijving als gevolg van herhaalde mechanische interactie. Typische oorzaken van erosie zijn cavitatie, botsing met vloeibare of vaste deeltjes, en relatieve beweging tegen vaste oppervlakken of vloeistoffen die met elkaar in contact komen.

Corrosie is het proces waarbij een substraat en zijn eigenschappen worden beschadigd of afgesleten door een chemische actie of verandering. Bij metalen wordt aantasting door corrosie meestal veroorzaakt door een oxidatieproces.  

Met ultrasone diktemeters kan de resterende wanddikte van een substraat nauwkeurig worden gemeten op pijpen, drukvaten, opslagtanks, boilers of andere apparatuur die onderhevig is aan erosie of corrosie. Als de oppervlaktetemperatuur van de meter binnen de beperkingen van 150 °C (300 °F) blijft, kunnen de meeste inspecties worden uitgevoerd terwijl de apparatuur in bedrijf is, waardoor productieverlies wordt voorkomen.  

Hoewel veel industrieën te maken hebben met erosie en corrosie, is de maritieme atmosfeer een van de meest agressieve corrosieomgevingen. De corrosiesnelheid wordt beïnvloed door verschillende elementen, waaronder zeewater, vochtigheid, wind, temperatuur, verontreinigingen in de lucht en biologische organismen. Erosie komt ook veel voor in mariene toepassingen door slijtage als gevolg van de impact van water en verontreinigde deeltjes, impingement als gevolg van turbulentie in snelle vloeistoffen, en cavitatie als gevolg van drukgolven geproduceerd door luchtbellen. Erosie tast niet alleen het substraat zelf aan, maar kan ook beschermende coatings beschadigen, waardoor de kans op corrosie van het substraat toeneemt. Schepen, jachthavens, pijpleidingen, offshore structuren en ontziltingsinstallaties zijn allemaal systemen die in verschillende mate onderhevig zijn aan mariene erosie en corrosie.  

Waarom meten?

Ultrasone diktemeters worden gebruikt om een groot aantal substraten en toepassingen te meten op dikteverlies door corrosie of erosie. De meters zijn ontworpen voor het meten van de dikte van metalen (gietijzer, staal en aluminium) en niet-metalen (keramiek, kunststoffen en glas) substraten en elke andere goede ultrasone golfgeleider, mits deze een relatief parallel boven- en onderoppervlak heeft.

Een ultrasone diktemeter maakt een snelle inspectie van de dikte van grote metalen structuren met kleine meetintervallen mogelijk en levert een zeer gedetailleerde diktekaart van een gescand oppervlak. Wanneer slechts één kant van het substraat toegankelijk is, is ultrasone wanddiktemeting de meest efficiënte manier om de effecten van erosie of corrosie te controleren. 

Bedrijven die niet-destructieve inspectiemethoden gebruiken, minimaliseren de veiligheidsrisico's, voldoen aan de voorschriften en verminderen de frequentie van grote reparaties (en dus de kosten). Bij toepassingen in de scheepvaart bestaat bijvoorbeeld een aanzienlijk risico op catastrofale schade aan de ondergrond door onopgemerkte corrosie of erosie. De kosten in verband met schade door corrosie of erosie kunnen echter subtieler zijn. Denk aan een propellerblad dat slijtage of schade heeft opgelopen. Een waarschijnlijk effect is een afname van de efficiëntie van de schroef, wat zich direct vertaalt in een afname van het vermogen en een toename van de turbulentie (trillingen). Dit resulteert in een afname van de maximumsnelheid en een toename van het brandstofverbruik. Bovendien creëert cavitatie door de beschadigde schroef een omgeving die nog schadelijker is voor de schroef zelf.

Naast het meten van de effecten van corrosie en erosie worden ultrasone diktemeters vaak gebruikt voor het meten van de wanddikte; detectie van scheuren, gebreken en putjes; inspectie van de-laminering van composieten; en de evaluatie van gelaste of gesoldeerde verbindingen.

Waar is de markt?

Vanwege hun gevoeligheid voor erosie en corrosie kunnen tal van industrieën baat hebben bij ultrasone diktemetingen. De industrieën omvatten de constructie en renovatie van constructiestaal, scheepvaart, transport, chemische productie, pulp en papier, olie- en gasproductie en raffinage, bovengrondse opslag- en transportleidingen, en energieopwekking.

Gebruikers van ultrasone diktemeters zijn voornamelijk inspecteurs, inspecteurs, onderhoudsafdelingen en substraatrevisoren.

Bedankt! Uw feedback is ontvangen!
Oeps! Er ging iets mis bij het verzenden van het formulier.